Beredare Henrik


Henrik arbetar som beredare hos oss. För att ta reda på vad en beredare gör hos oss på Råda har vi ställt några frågor till honom.

Vad har du för bakgrund?
Jag började mitt yrkesliv som svetsare under ett par år. Efter det som konstruktör på samma företag.
Innan jag kom till Råda arbetade jag som beredare/produktionsplanerare.

Vad lockade dig till att söka dig till Råda?
Annonsen som låg ute tilltalade mig. Jag upplevde Råda som ett seriöst företag som ville fortsätta att utvecklas och att de värnade om sin personal.  Som tur var visade det sig stämma också!

Vad gör en beredare på Råda?
Som beredare på Råda arbetar jag tätt ihop med kunderna för att säkerställa att deras konstruktionsritningar fungerar i produktion. Jag arbetar mycket med att analysera eventuella risker och bestämma vilka produktionsprocesser som ska användas i produktionen. Därefter skapar jag beredningar och produktionsorders för produktionen.

Vad är roligast?
Kundkontakten och variationen på produkter som hanteras.

Vad är mest utmanande?
Att vi har så många olika kunder med olika typer av produkter och kravnivå.

Vilka egenskaper yrkesmässigt är bra att ha?
Att vara lugn, noggrann och ha en förståelse för tillverkning.

Hur är man för att passa in på Råda?
Positiv, ödmjuk och hjälpsam.