Certifikat

För att säkerställa att vi lever upp till våra kunders krav och önskemål så har vi valt att certifiera oss enligt ISO 9001:2015 (ledningssystemstandard för kvalitet) och ISO 3834-3 (kvalitetskrav för svetsning).

Resan mot certifiering har bl.a. inneburit att vi gått igenom alla våra processer och effektiviserat vårt arbete. Vi har ett implementerat kvalitetsledningssystem och en struktur som innebär att vi arbetar med ständiga förbättringar och kontinuerlig utveckling i syfte att möta våra kunders behov men också för att skapa en ännu bättre arbetsplats för våra anställda!Du kan ladda ner våra certifikat här!