Konstruktion


Våra konstruktörer på Råda Plåt & Svets kan presentera idéer och lösningar på era problem
och tar sedan fram koncept och prototyper. De har lång och bred erfarenhet av framtagning av både simpla och avancerade lösningar.

I vårt 3D CAD-program kan vi säkerställa att produkten blir hållbar och kostnadseffektiv även vid produktion i större skala.

Ju tidigare vi blir involverade i produktutvecklingen desto mer kan vi minimera era produktionskostnader och hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna.