Konstruktion

Vi anser att det är viktigt att kunna erbjuda våra kunder hela produktionsledet, från idé till färdig produkt.
En del av detta är givetvis konstruktion och prototypframtagning.

Vi erbjuder konstruktion och rithjälp med Solidworks CAD-program.
Vi kan sedan tillverka en prototyp så att du kan testa din produkt.

Väljer ni att ta hjälp av oss redan i produktutvecklingsfasen så hjälper vi er att minimera produktionskostnaderna och hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna.