Konstruktion

Konstruktion
Vi på Råda Plåt & Svets är duktiga på konstruktion och har konstruerat mängder av olika produkter genom åren. Våra konstruktörer kan presentera idéer och lösningar på era problem och tar sedan fram koncept och prototyper. De har lång och bred erfarenhet av konstruktion av både simpla och avancerade lösningar.

I vårt 3D CAD-program kan vi säkerställa att vår konstruktion gör att produkten blir hållbar och kostnadseffektiv även vid produktion i större skala.
Tänk på att ju tidigare vi blir involverade i produktutvecklingen desto mer kan vi minimera era produktionskostnader. Många gånger finns det en enklare konstruktion som gör produktionen mer kostnadseffektiv.