Konstruktion

Konstruktion
Vi på Råda Plåt & Svets är duktiga på konstruktion och har konstruerat mängder av olika produkter genom åren. Vi kan presentera idéer och lösningar på era problem och sedan ta fram koncept och prototyper.

I vårt 3D CAD-program kan vi säkerställa att vår konstruktion gör att produkten blir hållbar och kostnadseffektiv även vid produktion i större skala.
Tänk på att ju tidigare vi blir involverade i produktutvecklingen desto mer kan vi minimera era produktionskostnader. Många gånger finns det en enklare konstruktion som gör produktionen mer kostnadseffektiv.