Kontakt

Råda Plåt & Svets AB
Metallvägen 18
435 33 Mölnlycke
Växel: 031-88 34 46

Offertförfrågan: order@radaplat.se

Anders Rytterstig
VD, Inköp
direkt  031-88 34 48
anders.rytterstig@radaplat.se

Patrik Bogfors
Vice VD
direkt  031-88 34 47
patrik.bogfors@radaplat.se

Anette Nordberg
Ekonomi / HR-Chef
direkt  031-88 68 50
anette.nordberg@radaplat.se

Jonas Svedjeblad
Kvalitetansvarig
direkt  031-88 34 49
jonas.svedjeblad@radaplat.se

Ricard Solà
Produktionsplanerare
direkt  0761-671 845
ricard.sola@radaplat.se

Linn Badenfelt
Marknadsansvarig
direkt  0761-671 845
linn.badenfelt@radaplat.se