Övrig plåtbearbetning

Annan plåtbearbetning som vi utför är valsning av plåt.