Våra certifikat

För att säkerställa att vi lever upp till våra kunders krav och önskemål så har vi valt att certifiera oss enligt ISO 9001 (ledningssystemstandard för kvalitet),
ISO 3834-3 (kvalitetskrav för svetsning) och ISO 14001(miljöledningssystem).