Vi välkomnar vår nya VD

 

19 februari överlämnar Patrik Bogfors VD positionen till Anders Rytterstig.

Anders har funnits i företaget i närmare 10 år som Operativ Chef så att överlämna till honom känns mycket bra då han har kunskapen gällande verksamheten, mycket kompetent inom ledarskap och att vi under alla dessa år jobbat tillsammans, säger Patrik.

-Då företaget växer så har jag valt att kliva av VD positionen och fokusera på andra arbetsuppgifter inom företaget.

Comments are closed.