Kvalitetspolicy

Råda Plåt & Svets ska genom kundförståelse, hög kompetens, bred maskinpark och kontaktnätverk utveckla, marknadsföra och leverera kompletta kundlösningar inom metallbearbetning.

Vi hjälper våra kunder att tryggt resa från idé till färdig lösning i form av att vi verkar för att varje uppgift vi utför ska bli en god referens till vidare affärer.

Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett aktivt verktyg i vårt arbete för att ständigt uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kundnyttan i centrum.

Vår strävan att motsvara kundernas förväntningar innebär i huvudsak att:

  • Leverera enligt avtalad produkt vid avtalad tidpunkt till rätt pris.
  • Verka förebyggande för att minimera fel och brister i våra åtaganden.
  • Arbeta för personalens trivsel och kompetensutveckling.
  • Se lagar och övriga krav som en miniminivå.

Vi som arbetar på Råda Plåt & Svets åstadkommer detta genom att vara:

  • Sammansvetsade i vår inställning att skapa kundlösningar.
  • Ambitiösa, ordningsamma och glädjespridare.
  • Tillgängliga och lyhörda för våra kunder, varandra och verksamheten.