Nu miljöcertifierade!

Miljocert-radaplat
Vi arbetar aktivt med att minska vår miljöpåverkan och för att hitta kostnadseffektiva och samtidigt hållbara alternativ.

Vi har därför valt att certifiera oss enligt ISO 14001

-En kvalitetsstämpel på vårt miljöarbete!

Under flik "företaget" kan du se alla våra certifikat.