En komplett partner inom metallbearbetning

Råda Plåt & Svets är en mekanisk verkstad med inriktning på protoyp- och legotillverkning.
Volymerna varierar från prototyper och småserier till produkter som tillverkas fortlöpande under flera års tid.

Våra kunder finns inom en rad olika branscher såsom medicinteknik, försvarsindustri, marinindustri och verkstadsindustri.